arama

Beyaz Delikler Gerçek Mi?

beyaz delikler hakkında bilgi
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Emre Çelen

Beyaz Delik Hakkında Genel Bilgi

Beyaz Delikler yapısal olarak bakıldığı zaman kara deliği tam tersi olarak bilinmektedir. Kara delik ise, madde ve enerji arasında bir yoğun birleşme ve sıkışma sonucunda ışık hızından daha fazla olan bölgeler olarak bilinmektedir. Matematiksel olarak kara deliğin içinde bulunan maddeler göz ile görülme imkanı bulunmayan maddeler olmaktadır. Güneşten daha büyük yıldızların yok olması ile meydana gelmektedir.

Beyaz delikler ise, kara deliklerin aksine herhangi bir tepkime olmadan ortaya çıkmaktadır. Kara deliklerin kütlesiz versiyonu olarak görülmektedir. Beyaz deliklerin var olduğu bilinmektedir. Ancak varlıklarına dair şu ana kadar herhangi bir somut delil bulunmamıştır. Şimdilik sadece kuramsal bir matematiksel kavram olarak bulunmaktadır. Somut olmadıkları için de beyaz deliklere gerçek deme imkanı da bulunmamaktadır.

Beyaz Deliğin Oluşumu

Beyaz delik oluşumunda herhangi bir tepkime, olay bulunmadığı için varlığını ispatlama noktasında da net bir şey söyleme imkanı olmamaktadır. Fizik profesörleri, eğer olayın gerçekleştiği evrende bir tek hidrojen atomu bile tepkimeye girecek olsa beyaz deliklerden söz etme imkanının da olmadığını söylemektedir.

Kara delik girdiği tepkimeler sonucunda çok küçük bir hale gelmektedir. Bu neden ile sıkışarak yok olma evresine gelmektedir. Böylece beyaz deliklerin oluşma imkanı doğmaktadır. Fakat böylesine bir olayın gerçekleşmesi için üzerinden milyarca yıl geçmesi gerektiği görülmektedir. Dünyanın oluşumunda büyük patlama olarak bilinen olayın çok büyük önemi bulunmaktadır. Eğer beyaz delikler ortaya çıkacak olsaydı bu büyük patlamanın ardından kara deliklerin incelmesi sonucunda ortaya çıkması gerektiği yönünde de görüşler bulunmaktadır. Bazı bilim adamları ise büyük patlama sonucu buharlaştıkları için şu an varlıklarından söz edilmediği görüşünü savunmaktadır.

Beyaz delikler de kara delikler gibi sonsuz olarak enerji kaynağına sahip olmaktadır. Uzay boşluğunda gereksiz enerji olarak adlandırıldığından herhangi bir şekilde getirisi de olmamaktadır. Herhangi bir şekilde oluşumunda enerji tepkimesi olmadığı için beyaz deliklerin oluşumu, bilimsel yasalara aykırı olarak görülmektedir. Oluşumunda herhangi bir şekilde bir maddenin varlığından söz etme imkanı olmadığı için beyaz deliklerin gerçek olmadığı ve sadece matematiksel bir ifadeden ibaret olduğu görülmektedir.

Kara deliklerin bir ucu olarak da görülmektedir. kara delikler tepkimeye uğradığında uçlarında bir takım boşluklar meydana gelmektedir. Bunun sonucunda meydana gelen ışık gücü ile de zaman içerisinde yolculuk yapılabileceği görüşü de sunulmaktadır. Solucan delikleri olarak da bilinen beyaz deliklerin birbirine bağlanması ile bu olayların gerçekleşme ihtimali olduğu söylenmektedir. Ancak var olduğuna dair somut bilgi olmaması beyaz deliklerin işlevini ve gerçekliğini de ortadan kaldırmaktadır.

 

etiketlerETİKETLER