arama

Kişisel Finans Programı Nedir?

kişisel bütçe programı
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Emre Çelen

Kişisel Finans Programı Nedir?

Kişisel finansın kapsadığı kişisel finans programı, bireysel anlamda finansal dalgalanmalardan yararlanarak para kazanma işlemi için yapılan eylemlerin tümüdür. Kişisel finans ise, ihtiyaç duyulan paranın yada fonun piyasada değerinin altından elde edilmesi için içerisinde bulunduğu tüm koşulları ifade eder. Finans yönetimi ile bu parayı elde etmek için yapılan işlemler, kişisel bütçe programı dahilinde denge bütçeye sahip olanlar, harcama fazlası olanlar ve tasarrufu olanların kullandığı bir metotlar farklılıklar gösterir. Bu metotları uygularken başlangıç aşamasında takibinde kolaylık sağlamak için, kişisel bütçe takip excel belgesi açıp kullanmak, iş takibini kolaylaştırır. Daha kapsamlı takip yapmak için internet üzerinden kişisel bütçe programı indir uygulamalarına ulaşarak işlemler sürdürülür.

Denge Bütçeye Sahip Olanlar Kişisel Finans Programı Nasıl Yaparlar?

Her ne kadar dengeli bir finansa sahip olunsa da, gündelik hayatta beklenmeyen giderler, finansal kaynaklarda azalma eğrisini yukarı çıkartarak eksiye gitmesine sebep olur. Bu durum kişisel finans programı çizgilerini hatırlatmalı ve çizgilerin dışarısına çıkmadan kişisel bütçe programı pozitif yönde geliştirerek, kazancı sürekli arttırmak gerekmektedir. Geniş ölçekte sürekli takip altında tutmamız gereken bütçe planımızı her yeni değer kazandıran bir kazanç arttırma işlemi ile gelişimini sağlamak, denge bütçenin altına düşmemesini sağlayacaktır. Yeni üretim ve kazanç kaynakları kişisel bütçe arttırımına katkı sunan en büyük etmendir. Bu kapsamda kişisel bütçe takip excel programı uygulamasından dahi yapılsa, iyi bir düzenleme ile karışıklığa uğramadan düzenlenebilir. Denge bütçenin bozulmasını engeller.

Harcama Fazlası Yapan Bireyler Kişisel Finans Programı Nasıl Yaparlar?

Harcama fazlası yapan kişilerin kişisel bütçe takip excel grafiklerini incelediklerinde giderleri gelirlerinden fazla olan kişilerdir. Bu kişiler ilk önce kişisel bütçe programı düzenlemesi yapmak adına ilk başta giderleri düşürürler. Aksi taktirde kişisel finans programı aksaklığa uğrayacak cari açık giderek büyüyecektir. Bu zarar grafiği ekonomik borçlanmayı artırsa eksiye dönüşün önü alınmaz bir hali alacaktır. İlk yapılması gereken adım, harcama fazlasının ortadan kaldırılmasıdır. Eğer harcama fazlası ortadan kaldırılamayacak bir halde ise harcama yöntemi finansı ve bütçe yönetimi uygulamaları ile gelir fazlası yaratılmalıdır.

Bütçe yönetiminde, acil ihtiyaç duyulmayan geleceğe dönük harcamalar kısıtlanarak önlem alınır ve bu önleme katkı olarak gelir artışı üretim faaliyetleri ile gerçekleştirilir. Harcama yönetimi finansı ile ise, harcamalarınızda kullandığınız yüksek maliyetli ürünler yerine, daha düşük maliyetli ürünler kullanarak problem ortadan kaldırılmaya çalışılır. Mesela üretim faaliyetlerinizde ki artış hesaplarınız ileriye dönük ise ve harcamalarınız acil olarak gerçekleşmesi gerekiyorsa, ileriye dönük ödeyeceğiniz düşük faizli bir borç kişinin harcama fazlasını finansa etmesini sağlar.

Tasarruf Fazlası Sahibi Bireyler Kişisel Finans Programı Nasıl Yaparlar

Kazanç grafiklerini incelediğinde kişisel finans programı artı yönde olan birey, tasarruf fazlası sahibidir. Tasarruf fazlası kişinin giderlerinden çok gelirlerinin olduğunu göstermektedir. Harcamalarında artış göstermeden tasarruf fazlasını, kişisel bütçe programı ile düzenleyerek yatırım olarak kullanarak arttırabilir. Birey kişisel bütçe takip excel grafiklerinden aldıktan sonra, döviz, gayrimenkul yatırımı veya bankaya vadeli hesaba yatırarak kazancı kesin manda arttıran işlemleri yapabilir. Bunların dışında kuracağı bir iş ile de kazanç arttırma organizasyonu sürdürebilir. Bu grafiklerin kolay takibi ve yapılacak yatırımların düzenlenmesi için kişisel bütçe programı indir uygulamalarını telefon ile ya da bilgisayar ile sağlayarak kişisel bütçe arttırılır. Risk planlamaları daha kapsamlı gerçekleştirilir.