arama

Para Politikası Ve Maliye Politikası Arasındaki Farklar

para poltikası ve maliye politikası arasındaki farklar neler
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • paylaş
 • Emre Çelen

Para Politikası Ve Maliye Politikası Arasındaki Farklar

Genel olarak Dünya ülkelerinde fiyat sürekliliğin sağlanması için ulusal düzeyde bulunan paranın başka ülkelerin paraları karşısında dengeli bir durum seyretmesi ve paranın güvenli bir şekilde kontrolünün sağlanması için uygulanan politika olarak tanımlanabilir. Her ülkenin kalbi konumunda olan, önemli sayılabilecek bir banka bulunmaktadır. Bu bankalara genel olarak merkez bankası adı verilmektedir. Bu bankalar ülkelerin para politikalarını belirlemekte ve ülkenin ekonomik olarak istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Para Politikasının Amaçları

Her politika belirli bir amaca ulaşmak için açığa çıkmaktadır. Bu politikalar ile; ülke nüfusunun büyük bir bölümünün iş bulması, ekonomik olarak büyüme hızının geliştirilmesi, fiyatlarda sürekliliğin sağlanması, döviz kurlarında, faiz oranlarında ve mali yapıda istikrarı sağlamayı amaçlamaktadır.

Maliye Politikası Nedir?

Devletin ekonomik durumuna bağlı olarak bünyesinde çalıştırabileceği kadroları tam olarak işçi ile doldurmaktır. Bu politika ile devleti yöneten hükümet ve hükümet yetkililerinin halkın gelir ve giderlerini kullanarak oluşturduğu bir politika olarak da tanımlayabiliriz.

Maliye Politikasının Amaçları

Ekonomik olarak istikrarı sağlamak ya da toplumun büyük bir kesimine iş olanağı oluşturmak, ekonomik olarak ülkenin gelişme ve kalkınmasının sağlanması ve devletin elde ettiği gelirin adil bir şekilde paylaştırılması olarak sıralanabilir.

Bu İki Politikanın Farkları

 • Maliye ile ilgili politikaların düzenlemesini yapan devlet kurumu Maliye Bakanlığı iken, para politikasını ortaya atan ve bunun şekillenmesini sağlayan resmi kurum Merkez Bankasıdır.
 • Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile fikir alışverişinde bulunarak politikasını uygularken, Para Politikasının şekillenmesinde bankalar ve Merkez Bankası arasında paranın dolaşmasına bağlı olarak bir politika ortaya konmaktadır.
 • Maliye Politikalarının hayata geçirilebilmesi için politikanın yürürlüğe konması ya da yasa çıkarılması gerekirken, Para Politikasında Merkez Bankası kendi inisiyatif kullanma hakkına sahiptir. Kendi istediği şekilde karar alıp bu kararı uygulayabilme hakkı bulunmaktadır.
 • Maliye Politikasının uygulama noktasında karar alıp meclisten geçirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluk Maliye Politikalarının uygulanmasını zorlaştırmaktadır. Çünkü politika mecliste geçmediğinde yerine yeni bir politika hazırlayıp yerine onu koymak zordur. Bu nedenle Para politikalarının uygulanması daha kolaydır.
 • Dünya genelinde ülkelerin ekonomik olarak izlediği politikalara bakıldığında Maliye politikalarının daha az tercih edildiği, bunun aksine para politikalarının daha çok tercih edildiği görülmektedir.
 • Maliye politikalarında siyasi karakterler, politikacılar etkili olurken, para politikalarının ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde bankalar daha etkili rol oynamaktadır.
 • Maliye Politikaları elde edilen geliri adil bir şekilde paylaşmaya vurgu yaparken, para politikası ülkenin genel durumunu göz önünde bulundurmaktadır.

 

 • Alp
  9 ay önce

  Ülkemizde para politikası ve maliye politikası arasında çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum. Ülkenin hali ortada zengin daha zengin,fakir daha fakir

  2
  yorum beğen
 • Derin
  9 ay önce

  Bana kalırsa ülkelerin karderlerini para politikaları belirliyor ve bu da ne yazıkki devletin değil iş adamlarının ve özel sektörün elinde.

  2
  yorum beğen