arama

Sanayide Teknoloji Kullanımı Nasıl Yükseldi

sanayide teknoloji kullanımı
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Emre Çelen

Sanayide Teknoloji Kullanımı Nasıl Yükseldi

Sanayi; makine ve benzeri araçlar kullanarak hammaddeleri işlenmiş hale getirmeye dayalı faaliyet dalıdır. 18. Yüzyıl’dan bu yana teknolojinin olanaklarından faydalanarak gelişim göstermiş olan sanayi, günümüzde teknoloji ile hiç olmadığı kadar yakın bir ilişki içerisindedir. Sanayide teknoloji kullanımının nasıl bu kadar arttığını anlamak için sanayi ve teknolojinin tarihsel gelişimine bakmak gerekmektedir.

Sanayi Devrimleri

18.Yüzyıl’da İngiltere’de buharlı makinelerin kullanılmasıyla üretim beden gücü yerine makine gücü ile yapılmaya başlanmıştır. İngiltere’den tüm Avrupa’ya ve ABD’ye, oradan da dünyaya yayılan bu uygulama Sanayi Devrimi’ne yol açmıştır. Sanayi Devrimi, inovasyon kavramını ortaya çıkarmıştır. İnovasyon, yeni ve yaratıcı fikirlerin ticari alanda kullanılabilir hale getirilmesidir. İnovasyon sayesinde sanayide kullanılabilecek önemli teknolojik gelişmeler yaşanmıştır.

Sanayinin teknolojik gelişmeleri tetiklemesi 19. Yüzyıl’da Teknoloji Devrimi adıyla da bilinen II. Sanayi Devrimi’nin yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Teknoloji Devrimi demiryolu taşımacılığı ve elektriğin sanayide kullanılmaya başlanması gibi gelişmelerle bir dönüm noktası olmuştur. İlk olarak İskoçya’da başlayan demiryolu taşımacılığı; ham madde taşımacılığı ve uzak yerlere ürün pazarlama gibi konularda büyük kolaylıklar sağlamıştır. Buharlı makinelerin yerini elektrik enerjisi ile çalışan modern makinelere bırakması ise seri üretim kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu iki teknolojik gelişme ile birlikte sanayi, ülkelerin pazar paylarında çok daha büyük yer kaplamaya başlamıştır.

20.Yüzyıl’da ise II. Dünya Savaşı sonrasında dijital teknolojinin geliştiği görülmektedir. Dijital teknoloji ile birlikte III. Sanayi Devrimi yaşanmış ve hesap makinelerinden bilgisayarlara dek uzanan bir dizi buluş yapılmıştır. Bu buluşlar üretim sürecini oldukça kolaylaştırmakta ve üretim esnasında herhangi bir hata yapılmasını büyük ölçüde önlemektedir. Bu noktadan sonra enformasyon teknolojisinin gelişmesi, İngiltere’de buharlı makinelerin kullanılmasıyla eşdeğer bir etki yaratmıştır çünkü günümüzde üretimle ilgili herhangi bir bilginin yayılma hızı tamamen enformasyon teknolojisine bağlıdır.

 

Ülkelerin Sanayide Teknoloji Kullanımına Etkisi

Ülkeler arasında ileri teknolojiye sahip olmak konusunda büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet Soğuk Savaş olarak adlandırılan 1947-1991 arası dönemde hiç olmadığı kadar sert bir şekilde kendini göstermiştir. Soğuk Savaş boyunca neredeyse bütün teknolojik gelişmeler iki süper güç olan ABD ve Rusya arasındaki rekabetten kaynaklanmıştır, bu dönemdeki teknolojik gelişmeler daha çok askeri ve silah teknolojisinde gerçekleşerek savunma sanayiyi geliştirmeye yönelik olmuştur.

Günümüzde de sanayisi gelişmiş ülkelerin teknolojilerinin de gelişeceği görüşü hâkimdir. Buna verilebilecek en güzel örnek Çin’dir. Çin’in sanayi konusunda kendini geliştirmesi teknolojik gelişmeleri de beraberinde getirmiş ve bugün Çin teknoloji denince akla gelen ilk ülkelerden biri olmuştur.

Teknoloji ve Sanayi Arasındaki İlişki

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak sanayide üretimin nasıl yapılacağı da değişiklik göstermektedir. 18. Yüzyıl’daki buharlı makineler 19. Yüzyıl’da yerini elektrikli makinelere bırakmıştır. Yeni teknolojiler ise doğurdukları kullanım alanları ile yeni sanayi alanlarının doğmasına ortam hazırlamaktadır. Görülebileceği üzere teknoloji ve sanayi arasında birbirini beslemek üzerine kurulu bir ilişki vardır.

Sanayinin ortaya çıkışı teknolojik gelişmelere, teknolojik gelişmeler sanayinin gelişmesine, sanayinin gelişmesi ise yeni teknolojik gelişmelere yol açmıştır. Teknoloji geliştikçe sanayideki teknoloji kullanımı da artmaktadır. Geçmişte teknoloji, sanayide insana yardımcı olan bir bilim dalıdır. Uzmanlar gelecekte sanayide insan gücüne ihtiyaç duyulmayacağını öngörmektedir.